Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden. De website mag enkel in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt.

De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. We vragen de gebruiker de gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is laatst gewijzigd op 9 juli 2023.

De informatie beschikbaar op de website www.ingespincemaille.be is niet bedoeld als juridisch of ander advies. Inspiro Consulting (en haar bestuurder: Inge Spincemaille) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou worden geleden door het gebruik van de op de website verstrekte informatie. Indien u juridisch advies of andere dienstverlening die wordt aangeboden wenst, kunt u contact opnemen en zal advies verstrekt worden aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) beschikt over de exclusieve auteursrechten op de website, het ontwerp en de volledige inhoud ervan. Elk gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspiro Consulting (Inge Spincemaille).

Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Als u een fout of een probleem opmerkt op onze website, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen aan inge@inspiro-consulting.be

De informatie die per e-mail verzonden wordt vanuit Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) kan vertrouwelijk en wettelijk beschermd zijn. Dergelijke e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en toegang door ieder ander is ongeoorloofd. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of enige ondernomen of nagelaten handeling met betrekking tot een dergelijke e-mail verboden en mogelijk onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen per e-mail (inge@inspiro-consulting.be). Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de informatie per e-mail, noch voor vertraging in de ontvangst ervan.

Indien de e-mail is gericht aan onze klanten, zijn alle adviezen of aanbevelingen per e-mail onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid op die websites.

Als u op uw eigen website een hyperlink naar onze website wenst op te nemen, heeft u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) nodig. De aanvraag moet via e-mail gestuurd worden naar inge@inspiro-consulting.be. De toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig ingetrokken worden.

Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bijvoorbeeld technische storingen of virussen).

Inspiro Consulting (Inge Spincemaille) wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk zouden zijn. Inspiro Consulting (Inge Spincemaille)  is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

Door het gebruik van onze website aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming met het Belgisch recht zal worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd zijn.

Disclaimer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x