Legal & compliance


Organisaties kunnen bij mij terecht voor: 

  • Compliance audits
  • Compliance management
  • Analyse van juridische vraagstukken


Het is mijn ervaring dat organisaties weinig of geen kennis hebben van private veiligheidswetgeving. Een vraag over deze wetgeving stelt hen dan ook voor een uitdagende en tijdrovende opdracht. De wetgeving is moeilijk leesbaar opgesteld, de technologie evolueert razendsnel en voor een goed begrip ervan is praktische terreinkennis onontbeerlijk. 

Dat terwijl een organisatie soms snel moet kunnen schakelen. Een nieuwe securitystrategie wordt niet zelden geïmplementeerd naar aanleiding van een incident of een verhoging van het dreigingsniveau. Op dat moment moeten ook de juridische randvoorwaarden snel worden afgetoetst.

Als juriste die dagelijks wordt geconfronteerd met complexe juridische securityvraagstukken, heb ik een methode ontwikkeld om op een gestructureerde manier na te gaan of een securityproject voldoet aan de door de wetgeving opgelegde regels. Ik hanteer hierbij de best practices van goed compliance management en presenteer de resultaten op een overzichtelijke en concreet bruikbare manier. 

Dit doe ik aan de hand van een Legal Risk Assessment (LRA). Dit is een systematisch proces om juridische risico's binnen een organisatie te identificeren, kwantificeren en prioriteren. Het helpt organisaties de waarschijnlijkheid en mogelijke impact van juridische problemen of geschillen te begrijpen. Tijdens een LRA worden zowel interne processen als externe regelgeving onderzocht. Hierbij wordt gekeken of de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Als lacunes of niet-naleving worden geïdentificeerd, kunnen passende maatregelen worden genomen. Het uiteindelijke doel is het minimaliseren van juridische risico's, boetes en potentiële reputatieschade, terwijl de organisatie tegelijkertijd voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.  

Na mijn tussenkomst kunnen alle betrokkenen binnen de hele organisatie eenvoudig terugvinden wat de verplichtingen zijn die horen bij de gekozen securitystrategie.
Heeft de organisatie waar jij verantwoordelijkheid draagt voor security nood aan dat tikkeltje meer? Ben je op zoek naar een 360° - diepgaande juridische beveiligingslaag en is een compliance check alleen niet voldoende? Misschien is een gecombineerde formule in het gepersonaliseerde traject iets voor jouw organisatie?


Legal & compliance

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x