Essentiële elementen in beveiligingscontracten

Tips bij het onderhandelen van beveiligingscontracten

Als verantwoordelijke voor de aankoop van beveiligingssystemen zoals CCTV (camera), toegangscontrole en alarmsystemen, is het cruciaal om de beveiligingscontracten juist te onderhandelen. Uiteraard zijn de prijs en een gedetailleerde omschrijving van het voorwerp van belang. Zeker dit laatste, met name het scherp afbakenen van de technische specificaties, is iets waarvoor je mogelijks een specialist raadpleegt. Voor wat betreft de overige aspecten van het contract kunnen je gezond verstand en onderstaande tips je al een heel eind op weg helpen. 

Welke zijn de waardevolle tips en essentiële elementen om op te letten bij het onderhandelen van beveiligingscontracten. 

Service Level Agreements (SLA's) en Key Performance Indicators (KPI's)

Bij het onderhandelen van beveiligingscontracten zijn Service Level Agreements (SLA's) en Key Performance Indicators (KPI's) van groot belang. SLA's definiëren de verwachtingen en normen voor de prestaties van de beveiligingsleverancier, terwijl KPI's meetbare doelen vaststellen om de prestaties te beoordelen. Het is essentieel om duidelijke en haalbare SLA's en KPI's op te stellen die aansluiten bij de behoeften van je organisatie. Dit omvat zaken als responstijden bij incidenten, beschikbaarheid van de beveiligingssystemen en rapportagevereisten. Zorg ervoor dat deze afspraken in het contract worden vastgelegd om de beveiligingsleverancier verantwoordelijk te houden voor de afgesproken prestaties. Dat kan al dan niet gepaard gaan met vooraf overeengekomen boetes of bonussen. 

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Het is essentieel om duidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden te definiëren in beveiligingscontracten. Dit omvat het bepalen van wie verantwoordelijk is voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de vervanging van beveiligingssystemen. Zorg ervoor dat deze verantwoordelijkheden helder worden omschreven om misverstanden en geschillen te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de aansprakelijkheid te regelen in geval van storingen, schade of inbreuken op de beveiliging. Leg duidelijk vast wie verantwoordelijk is voor welke schade en welke stappen moeten worden ondernomen om het probleem op te lossen. Het hebben van heldere definities van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden helpt bij het opbouwen van een sterke werkrelatie met de beveiligingsleverancier.

Garanties en onderhoudsvoorwaarden voor beveiligingsapparatuur

Een ander cruciaal element bij beveiligingscontracten zijn de garanties en onderhoudsvoorwaarden voor beveiligingsapparatuur. Controleer grondig de garanties die worden geboden voor de geleverde apparatuur en vraag naar de dekkingsperiode en eventuele uitsluitingen. Weet dat er - toch in een B2B - relatie, geen wettelijk bepaalde garantieduur is beschreven. Het kan dus echt voorwerp van onderhandeling uitmaken! Het is ook belangrijk om te begrijpen welke onderhoudsvoorwaarden van toepassing zijn, zoals de frequentie van onderhoudsbezoeken en de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Door deze aspecten duidelijk te definiëren, kun je ervoor zorgen dat je organisatie optimaal profiteert van de beveiligingsapparatuur zonder onnodige risico's of extra kosten.

Contractduur

Bij het onderhandelen van beveiligingscontracten is het belangrijk om rekening te houden met de contractduur en mogelijke verlengingen. Analyseer de behoeften van je organisatie op de lange termijn en bepaal of een kortlopend of langlopend contract meer geschikt is. Kortlopende contracten bieden meer flexibiliteit en stellen je in staat om de prestaties van de beveiligingsleverancier nauwlettend te volgen voordat je een langdurige verbintenis aangaat. Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken zijn over de mogelijkheden voor contractverlenging en eventuele prijswijzigingen die daarmee gepaard gaan. Houd ook rekening met eventuele opzegtermijnen en zorg ervoor dat je de mogelijkheid hebt om het contract te beëindigen als de prestaties van de beveiligingsleverancier niet aan je verwachtingen voldoen. Dit alles is niet speciaal zo voor beveiligingscontracten maar een algemene gezonde manier om met de contracten van je organisatie om te gaan. 

Conclusies voor het onderhandelen van beveiligingscontracten

Het onderhandelen van beveiligingscontracten is een belangrijke taak voor security managers, facility managers en preventieadviseurs. Door aandacht te besteden aan essentiële elementen zoals Service Level Agreements, definities van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, garanties en onderhoudsvoorwaarden, en contractduur en verlengingen, kun je ervoor zorgen dat je beveiligingscontracten voldoen aan de behoeften van je organisatie en een effectieve bescherming bieden. Met deze tips kun je succesvol onderhandelen en sterke contracten opstellen die de veiligheid en beveiliging van je organisatie waarborgen.

Sta je zelf voor een cruciale onderhandeling? Ik kan je bijstaan!


Essentiële elementen in beveiligingscontracten

Waarom ik pleit voor conscious contracting

Traditionele contractsluiting kan valkuilen hebben van tijd - en energieverlies. Vanuit deze ervaringen ben ik een fervent voorstander geworden van conscious contracting: een benadering die juist zorgt voor tijds - en energiewinst en een duurzame samenwerking creëert.

Lees meer

Security compliance in hoogrisico-omgevingen

Voor organisaties die opereren in hoogrisico-omgevingen of die beschikken over kritieke infrastructuren, is het van essentieel belang om compliant te zijn met de relevante securitywetgeving. Maar wat betekent compliance precies en waarom is het zo belangrijk?

Lees meer

Wat kan en mag een bewakingsagent doen?

Dit artikel belicht de rol en bevoegdheden van bewakingsagenten, gereguleerd door de Wet private en bijzondere veiligheid, en benadrukt hun preventieve taken, beperkingen en verantwoordelijkheden

Lees meer

Biometrie: er komt meer licht in de duisternis

Er is steeds meer interesse in toepassingen met biometrie om gebouwen en goederen te beveiligen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden? De Gegevensbeschermingsautoriteit komt met een eerste aanzet van antwoord.

Lees meer

Personeel vinden als installatiebedrijf

Technieker of monteur binnen de wereld van technische installatiebedrijven lijkt zowat een knelpuntberoep te worden. Hoe kan je dit oplossen als bedrijfsleider? Een tip.

Lees meer

Tijdelijke (COVID-19) verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging

De overheid kent in 2020 een tijdelijk fiscaal voordeel toe van 25% (tegenover 20,5%) aan eenmanszaken, kleine vennootschappen en vrije beroepers voor bepaalde investeringen in beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen.

Lees meer

Nog 7 vragen en misverstanden over de camerawet

Camera's spreken tot de verbeelding. Naar aanleiding van mijn eerder artikel (14 augustus 2020) kreeg ik heel wat vragen: Wat met een smart deurbel? Of met een werfmast? Mag ik camera's inzetten met gezichtsherkenning? Mag ik een drone gebruiken? In deze blog een aanzet tot antwoorden!

Lees meer

Misverstanden over de camerawet

Er bestaan heel wat misverstanden over onze Belgische camerawet. Zowel bij installateurs van CCTV - systemen zelf als bij hun klanten. Hoe zit het met opnames? En met het pictogram? Mag je de straat filmen? Enkele antwoorden!

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x