Waarom ik pleit voor conscious contracting

Waarom ik pleit voor conscious contracting

Waarom ik pleit voor Conscious Contracting

In mijn jarenlange ervaring als juriste en consultant in de sectoren van vastgoed, aanneming en security, heb ik talloze contractonderhandelingen van dichtbij meegemaakt. Te vaak zag ik hoe partijen verstrikt raakten in de val van traditionele contractsluiting

Hoe gaat traditioneel contracteren in zijn werk? (En kleine disclaimer wegens de vereenvoudigde voorstelling:) Salesverantwoordelijke A en Aankoopverantwoordelijke B zijn het eens over wat ze gaan doen en tegen welke prijs, en van zodra dat enigszins duidelijk is, gaat de opdracht naar de juridische departementen om dit alles met een contractueel sausje te overgieten. 

Hoe ziet dat er dan vervolgens uit: Juridisch departement van Salesverantwoordelijke A gooit er een van hun standaardcontracten tegenaan. Met een beetje pech nog helemaal niet nagelezen of aangepast aan de transactie in kwestie. Vervolgens gaat juridisch departement van Aankoopverantwoordelijke B ermee aan de slag. Of omgekeerd natuurlijk. 

Er ontstaat een spel van heen en weer, met opmerkingen, onduidelijkheden, track changes, en dit kan aanslepen. Ik maakte onderhandelingen mee die maanden, zo niet jaren aansleepten. Of onderhandelingen die nog liepen, terwijl de goederen of diensten al lang geleverd waren en de betaling was uitgevoerd...

Vanuit deze ervaringen ben ik een fervent voorstander geworden van conscious contracting, een benadering die conflicterende belangen van contractpartijen van in den beginne omzet in creativiteit en samenwerking. In deze blogpost deel ik waarom ik geloof dat deze benadering de toekomst is van effectieve en positieve zakelijke relaties.

Wat is Conscious Contracting?

Conscious contracting is een methode van contracten sluiten die de relatie tussen de partijen centraal stelt en streeft naar heldere overeenkomsten. Het gaat om meer dan alleen de juridische aspecten; het gaat eerst en vooral om het bouwen van een fundament van vertrouwen en samenwerking. Deze benadering moedigt open communicatie en transparantie aan, en streeft naar een 'win-win' situatie voor alle betrokkenen.

Conscious contracting biedt talloze voordelen. Het leidt tot sterkere, meer positieve zakelijke relaties, efficiëntere overeenkomsten en tevreden partijen die actief hebben deelgenomen aan het proces. Deze benadering zorgt voor duidelijkheid en zekerheid, en legt een solide basis voor toekomstige samenwerking.

Een Extra Denkkader: Conscious contracting in de Praktijk

Conscious contracting vraagt niet méér werk, integendeel: het is een andere manier van werken die tijd en energie bespaart! Het werk gebeurt al zoveel mogelijk in de beginfase bij de proceseigenaars zelf die dé experten zijn over de transactie. Dit vermijdt dat belangrijke discussies in een latere fase bij de juristen blijven vastzitten.

Bij conscious contracting gaan partijen idealiter rond tafel zitten en stellen ze zich collaboratief op, of laten ze zich begeleiden door een facilitator. Partijen gaan minstens de essentiële elementen van hun samenwerking heel helder naar elkaar formuleren, zoals: wat gaan we juist doen, hoe gaan we dit doen, welke prijs staat er tegenover, en hoe gebeurt de betaling. Vervolgens, voor elke vraag steeds verder verdiepen en de details uitspreken, nadenken hoe ze dit in de praktijk zien gebeuren. Bijvoorbeeld: als er een probleem is, hoe gaan we dit oplossen, wie belt wie op, welke personen moeten dan rond de tafel zitten enzovoort. 

Dit gaat steeds verder tot op de werkelijke en onderliggende lagen die betrekking hebben op de belangen die partijen hebben bij hun standpunten. Partijen beantwoorden de vragen: Waar draag ik zorg voor door dit standpunt in te  nemen? Hebben we gemeenschappelijke standpunten, tegengestelde standpunten, individuele standpunten? Hoe kunnen we er voor zorgen dat rekening gehouden wordt met al onze belangen?

Als jurist formuleer ik dit naar de proceseigenaars heel eenvoudig als: vertel in mensentaal hier wat de bedoeling is en waarom iets de bedoeling is. 

Eerst elkaar in mensentaal begrijpen en overeenkomen, dan pas gaan juridiseren.


Ik heb heel vaak contracten gezien waarbij niet over belangrijke elementen werd gesproken! Hoe kunnen deze elementen dan op papier wel helder zijn? Voor partijen, de juristen, de projectuitvoering, de administratie achteraf?


Conscious contracting heeft dus alleen maar voordelen

Als juriste en consultant heb ik jammer genoeg vaak de gevolgen van het ontbreken van conscious contracting gezien. Ik ben blij dat conscious contracting daarom steeds meer bekend wordt. Ook bemiddeling wordt steeds meer bekend, hetgeen in wezen niet meer of minder gaat over het onderhandelen over een conflict met als doel een win - win resultaat te creëren. 

Ik ben ervan overtuigd dat conscious contracting de sleutel is tot het bouwen van sterke, duurzame en succesvolle zakelijke relaties. Laten we samen de stap zetten naar een toekomst van conscious contracting!

Heb je een belangrijke onderhandeling of een geschil?

Ik heb jarenlange ervaring met onderhandeling en ben een door de Belgische Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar. Met mijn combinatie van juridisch - technische kennis en onderhandelingsvaardigheden kan ik jouw organisatie bijstaan met onderhandelingsadvies, onderhandeling of facilitering van onderhandelingen. Ook geef ik trainingen zodat je voortaan zelf niet meer struikelt over de 'kleine lettertjes'.

Neem zeker contact op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen!

Update: 2 november 2023


Waarom ik pleit voor conscious contracting

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x