Misverstanden over de camerawet

Wanneer ik lesgeef stel ik vast dat er heel wat misverstanden bestaan over de camerawet. Zowel bij installateurs van CCTV - systemen zelf als bij hun klanten. Hieronder een grabbel uit de moppentrommel! 

Het systeem maakt geen opnames dus het valt niet onder de camerawet. Mis! Zodra je valt onder de definities en het toepassingsgebied van de camerawet is het prijs. De camerawet is van toepassing zodra je camera’s inzet met als doel te gaan bewaken of toezicht te houden. Lees: misdrijven of overlast voorkomen, vaststellen of opsporen. Of de naleving van gemeentelijke reglementen en de openbare orde handhaven. Al dan niet de beelden bewaren maakt geen verschil: je zal de formaliteiten van de camerawet moeten naleven.

Bonustip: definities en toepassingsgebieden vind je in de eerste artikelen van de wet.

Ik moet geen pictogram gebruiken als ik de camera’s in het privégedeelte ophang. Alweer mis! Maar met een nuance: Je moet de camerawet altijd naleven als je onder het toepassingsgebied valt (zie mijn eerste tip). Enkel als de camera’s gericht zijn op je interieur, én deze camera’s voor ‘persoonlijke en huishoudelijke doeleinden’ (dus voor je eigen privésituatie) worden gebruikt, ben je vrijgesteld van de 3 bijzondere formaliteiten. Wat zijn de 3 formaliteiten dan ook alweer: het pictogram, het beeldverwerkingsregister en de aangifte bij het e-loket.

Er wordt gesproken over de ‘nieuwe’ camerawet. Zijn de pictogrammen dan nog wel in orde? Want daar staat de wet van 2007 op vermeld? Ja, dat klopt. De wet van 2007 is gewijzigd door de nieuwe wettekst van 2018. Dat wil zeggen dat de wetgever de oude wettekst heeft genomen als uitgangspunt en de nieuwe regels er in heeft verwerkt. Die regels zijn als het ware gecoördineerd en dus kijken we naar de gecoördineerde wet van 2007. Laat dus gerust je pictogram hangen.

Of toch niet helemaal… Er is een Koninklijk Besluit (KB) dat oplijst welke info er bijkomend op je pictogram moet staan. Dit KB schrijft ook het materiaal en de afmetingen voor van het pictogram.  Misschien moeten de pictogrammen toch aanpassingen krijgen! 

Ik heb destijds mijn camerasysteem aangegeven bij de Privacycommissie. Ik ben safe. Goed zo! Aangifte doen is inderdaad één van de formaliteiten die je moet naleven. Die aangifte moet echter sinds de ‘nieuwe’ versie van de Camerawet gebeuren aan het digitale e-loket: www.aangiftecamera.be . Voor oude installaties zal je de aangifte dus opnieuw moeten doen, ditmaal aan het nieuwe e-loket. Nieuwe installaties moeten hoe dan ook worden aangegeven.

Ik mag de straat filmen, mijn buurman doet het ook. Niet juist. Je mag enkel de plaatsen filmen waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. En zeg nu zelf: de kans is klein dat jij de wegbeheerder bent van de straat in kwestie. Dat neemt niet weg dat de politie soms blij is met beelden van jouw camerasysteem wanneer ze bewijzen verzamelen voor een onderzoek. Maar toch, GDPR en zo… Dat is voer voor een andere blog.

Ik kan nog uren doorgaan. Heb je zelf nog vragen of bedenkingen? Neem gerust contact op!

Update: 14/08/2020

Misverstanden over de camerawet

Waarom ik pleit voor conscious contracting

Traditionele contractsluiting kan valkuilen hebben van tijd - en energieverlies. Vanuit deze ervaringen ben ik een fervent voorstander geworden van conscious contracting: een benadering die juist zorgt voor tijds - en energiewinst en een duurzame samenwerking creëert.

Lees meer

Security compliance in hoogrisico-omgevingen

Voor organisaties die opereren in hoogrisico-omgevingen of die beschikken over kritieke infrastructuren, is het van essentieel belang om compliant te zijn met de relevante securitywetgeving. Maar wat betekent compliance precies en waarom is het zo belangrijk?

Lees meer

Wat kan en mag een bewakingsagent doen?

Dit artikel belicht de rol en bevoegdheden van bewakingsagenten, gereguleerd door de Wet private en bijzondere veiligheid, en benadrukt hun preventieve taken, beperkingen en verantwoordelijkheden

Lees meer

Essentiële elementen in beveiligingscontracten

Als verantwoordelijke voor de aankoop van beveiligingssystemen zoals CCTV (camera), toegangscontrole en alarmsystemen, is het cruciaal om de beveiligingscontracten juist te onderhandelen. In dit artikel deel ik waardevolle tips en essentiële elementen om op te letten bij de onderhandeling.

Lees meer

Biometrie: er komt meer licht in de duisternis

Er is steeds meer interesse in toepassingen met biometrie om gebouwen en goederen te beveiligen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden? De Gegevensbeschermingsautoriteit komt met een eerste aanzet van antwoord.

Lees meer

Personeel vinden als installatiebedrijf

Technieker of monteur binnen de wereld van technische installatiebedrijven lijkt zowat een knelpuntberoep te worden. Hoe kan je dit oplossen als bedrijfsleider? Een tip.

Lees meer

Tijdelijke (COVID-19) verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging

De overheid kent in 2020 een tijdelijk fiscaal voordeel toe van 25% (tegenover 20,5%) aan eenmanszaken, kleine vennootschappen en vrije beroepers voor bepaalde investeringen in beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen.

Lees meer

Nog 7 vragen en misverstanden over de camerawet

Camera's spreken tot de verbeelding. Naar aanleiding van mijn eerder artikel (14 augustus 2020) kreeg ik heel wat vragen: Wat met een smart deurbel? Of met een werfmast? Mag ik camera's inzetten met gezichtsherkenning? Mag ik een drone gebruiken? In deze blog een aanzet tot antwoorden!

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x