Nog 7 vragen en misverstanden over de camerawet

Nog 7 vragen en misverstanden over de camerawet

Camera’s spreken tot de verbeelding. Naar aanleiding van mijn eerder artikel over de camerawet (14 augustus 2020) kreeg ik heel wat vragen. In dit artikel beantwoord ik er enkele:

Wat zijn de regels betreffende de moderne ‘smart deurbellen’, waar een camera is ingebouwd. Is de camerawet van toepassing?

De videofoonsystemen worden steeds slimmer en zoals steeds zal je moeten nadenken over wát het juist is dat je met de gebruikte technologie wil bereiken. Is het de bedoeling dat je gaat bewaken met deze camera, dus misdrijven opsporen en vaststellen? Dan zal de camerawet inderdaad van toepassing zijn. Vaak is dat echter niet het geval, en wil je aan de hand van de beelden gewoon kunnen zien wie er aan je deur staat. De Gegevensbeschermingsautoriteit geeft de volgende criteria om te kunnen ontsnappen aan de regels van de camerawet (en aan die van de GDPR): 1) het systeem wordt puur privé gebruikt door particulieren, 2) het systeem dient louter ter identificatie van de persoon die aanbelt, 3) de videoparlofoon is geïntegreerd in het aanbelsysteem en in de onmiddellijke omgeving van de deur geplaatst zodat de persoon die aanbelt dit zelf kan zien en 4) de beelden mogen niet worden opgenomen.

In alle andere gevallen zal je wél te maken hebben met de camerawet en / of de GDPR.


Ik heb op een particuliere bouwwerf een mobiele cameramast opgesteld, wat zijn de formaliteiten?

Spraakverwarring alert! Een camera op een mast wordt in de volksmond al snel ‘mobiele camera’ genoemd (omdat je de mast kan verplaatsen), maar eigenlijk is dit volgens de camerawet een (tijdelijk) vaste camera.

Wanneer spreek je dan wél over een mobiele camera: Wanneer het een camera is die tijdens de observatie wordt verplaatst. Zoals een drone, of een camera aan de buitenzijde van een voertuig. Vandaag de dag laat de camerawet het gebruik van mobiele camera maar toe in een zeer beperkt aantal strikt omschreven gevallen.

Terug naar de formaliteiten dan: De klassieke formaliteiten van aangifte, pictogram en register zijn van toepassing bij deze cameramast. We zien wel soms dat het pictogram enkel is aangebracht op de mast zelf. Volgens de wet moet het pictogram echter aangebracht worden bij de toegang tot de plaats die gefilmd/bewaakt wordt. Personen moeten immers op de hoogte zijn dat er gefilmd wordt, vóórdat ze de plaats betreden. Zien ze pas het pictogram wanneer ze de mast naderen, dus wanneer ze al in beeld zijn, dan is het te laat. Dat is dus wel een aandachtspuntje.


Wij hebben een winkelketen en willen slimme camera’s inzetten met gezichtsherkenning om personen op te sporen die wij al eerder hebben gevat voor winkeldiefstal. Hoe organiseren we dit het best?

Dit is niet toegestaan. Slimme camera’s die vallen onder het toepassingsgebied van de camerawet mag je enkel koppelen aan een bestand met nummerplaten. Alle andere vormen van analyse van de beelden met behulp van achterliggende daaraan gekoppelde bestanden, zoals een bestand met gezichten, zijn verboden.


Wat met de thermische camera’s die werden ingezet in de strijd tegen COVID – 19?

De thermische camera’s zijn, mits goeie kalibratie, een prima hulpmiddel om een verhoogde lichaamstemperatuur vast te stellen bij personen. Het vaststellen van een verhoogde lichaamstemperatuur valt echter niet onder het toepassingsgebied van de camerawet. De camerawet is immers enkel van toepassing bij doeleinden van bewaking, namelijk het vaststellen en opsporen van misdrijven.

Als de camerawet niet van toepassing is, is er dan andere wetgeving rond deze camera’s? Voorlopig lijkt hier enkel de GDPR te spelen. Hier zal zeer nauwkeurig moeten nagekeken worden of er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens in een bestand. Van zodra de gegevens worden bijgehouden, geordend, bekeken … op geautomatiseerde wijze wordt het lastig. Het betreft hier immers gezondheidsgegevens, waarvoor de GDPR zeer strenge voorwaarden voor verwerking oplegt. Het lijkt af te wachten op duidelijke richtlijnen vanuit de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Ik heb een wijngaard en wil daar een drone met camera laten overvliegen om de staat van mijn planten te onderzoeken. Val ik onder de camerawet?

Jawel, opnieuw moet je teruggrijpen naar het toepassingsgebied en de definities. Is het de bedoeling misdrijven op te sporen of wil je de staat van je gewassen controleren? Een wereld van verschil! Als je enkel de bedoeling hebt dit jaar een topwijn af te leveren en daarom goed de staat van je wijnranken in de gaten wil houden, val je niet onder het toepassingsgebied van de camerawet. Wil je gaan bewaken, dan zal je rekening moeten houden met de spelregels van de camerawet.

Let natuurlijk ook op: Een drone is een vliegend object. Over het luchtvaartaspect bestaat aparte regelgeving.


Ik ben installateur en mijn klant vraagt om in zijn plaats de aangifte te doen aan het e-loket. Hoe doe ik dit het beste?

Begrijpelijk dat je klant deze vraag stelt. Om de aangifte juist te kunnen doen moet je al een minimum aan kennis hebben van de termen van de camerawet. Bovendien wordt er technische informatie gevraagd.

Mijn tip? Geef de klant een korte toelichting, bezorg hem/haar een foldertje (ideaal voor je marketing!), doe het samen met de klant, of verwijs de klant door naar de prima gebruikershandleiding op de website van Besafe.


Ik ben winkelier en ben het slachtoffer geworden van een overval. Ik wil de daders terugvinden en post de beelden van mijn camerasysteem op social media. Nu begin ik te twijfelen of dit eigenlijk wel mag?

Tja, ook een overvaller heeft recht op privacy natuurlijk. Al klinkt dat zo onrechtvaardig. Het antwoord is dus neen. De camerawet zegt trouwens ook dat bij een besloten plaats (de winkel in kwestie), enkel de verwerkingsverantwoordelijke en de personen onder diens gezag de beelden mogen bekijken. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die de beslissing heeft genomen de bewakingscamera’s te installeren, de winkelier dus. Enkel hij, en eventueel zijn daartoe specifiek aangeduide medewerkers, mogen de beelden bekijken. Trek je deze redenering door, dan is het meteen duidelijk dat een willekeurige connectie/vriend/volger op social media die deze beelden te zien krijgt, géén verwerkingsverantwoordelijke of persoon onder diens gezag is.

De verwerkingsverantwoordelijke, onze winkelier dus, mag zijn beelden uiteraard aan de politiediensten of gerechtelijke overheden bezorgen voor verder gevolg. Deze laatsten kunnen trouwens de beelden ook zelf komen opvragen en dan is de winkelier verplicht de beelden te bezorgen.


Heb je nog meer vragen of opmerkingen? Aanvullingen? Wens je begeleiding bij je cameraproject? Contacteer me!

Update: 28/08/2020

Nog 7 vragen en misverstanden over de camerawet

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x